Diensten

  1. Home
  2. Diensten

Procedure reiniging

Wassen

Wij spoelen, door middel van hoge druk, de gehele cabine, bak/ oplegger en chassis om grove vervuiling, zoals zand, modder en vetten eerst te verwijderen.

Daarna worden de velgen ingeneveld en wordt de gehele wagen in geschuimd met een alkalische schuim reiniger. Vervolgens worden die delen, die door de borstelmachine moeilijk of niet worden bereikt met de hand door middel van een borstel schoongemaakt.

De velgen worden met de hand geborsteld en ontdaan door middel van hoge druk van fijn- en remstof.

De borstelmachine wordt gestart en zal de cabine en wanneer mogelijk de bak / oplegger geheel met de borstels reinigen. (Smeerpunten worden hierbij niet geraakt ) tijdens de eerste fase zal dit met truckshampoo worden gedaan, in de laatste fase zal er droog hulp (Wax) worden aangebracht. Dit om te helpen met de droging en ter bescherming van de lak.

Binnenzijde deur en instap worden gereinigd.

Wagens wordt nagelopen en zo nodig op delen nog na behandeld.

Reinigen binnenzijde bakwagens en trailers

De binnenzijde wordt door middel van hoge druk met water geheel ontdaan van zichtbare en grove vervuiling. Hierbij wordt ook goed geschouwd of er in de ruimte onvolkomenheden of beschadigingen aanwezig zijn. (deze zullen aan jullie worden gemeld)

De gehele binnenzijde, vloer, wanden en plafond worden geschuimd met een hoog alkalische schuimreiniger. Deze laten we tenminste 2 minuten inwerken.

De gehele binnenzijde word met de hand geheel geborsteld. Hier worden aparte borstels gebruikt, welke niet voor de buitenzijde mogen worden gebruikt.

Wanneer van toepassing wordt de binnenzijde geheel ingeneveld met een geregisteerd desinfectiemiddel, geschikt voor de toepassing. Deze laten we tenminste 5 minuten inwerken voor een goed desinfeterend resultaat.

De gehele binnenzijde wordt door middel van hoge druk met water schoongespoten om schuim, vervuiling te verwijderen en eventueel residuen te voorkomen.

De gehele binnenzijde wordt, wanneer gewenst, droog getrokken.

Menu